June 10, 2024

Day

Справка за средните резултати на учениците – НВО 4. клас 2023/2024 г. Изпит Среден процент от максималния брой точки Ниво училище – 56. СУ Регионално ниво Национално ниво Общо Момчета Момичета Общо Момчета Момичета Общо Момчета Момичета БЕЛ 84,33 82,81 86,11 81,99 79,62 84,4 72,63 69,54 75,75 МАТ 79,31 78,51 80,25 78,37 78,69 78,05 70,53...
Read More