56. СУ „Проф. Константин Иречек"

Училище с традиции! Учители с призвание! Ученици с бъдеще!

 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРИОРИТЕТИ 

 

Висока общообразователна подготовка
Профилирана подготовка в областта на съвременните информационни и комуникационни технологии и в сферата на икономиката и стопанското управление
Интензивно чуждоезиково обучение при прием в VIII клас в профил "Икономическо развитие", както и разширено изучаване в професионалните паралелки „Електронна търговия“ и „Брокер на недвижими имоти“

Обучение в социални умения
Ранно чуждоезиково и компютърно обучение в начален етап 

 

Актуални новини