56. СУ „Проф. Константин Иречек"

Училище с традиции и бъдеще

 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРИОРИТЕТИ 

Висока общообразователна подготовка
Профилирана подготовка в областта на съвременните информационни и комуникационни технологии и в сферата на икономиката и стопанското управление
Интензивно чуждоезиково обучение при прием в VIII клас в профилите "Предприемачески" и "Икономическо развитие", както и разширено изучаване в професионалната паралелка „Електронна търговия“

Обучение в социални умения
Ранно чуждоезиково и компютърно обучение в начален етап 

 

Актуални новини