История на училището

56. СУ „Проф. Константин Иречек“ е създадено през 1985 г. Първи директор е г-н Стоян Георгиев. В момента е най-голямото училище в р-н „Люлин“ (по брой на учениците), с утвърден авторитет и модерна база.

Патрон на училището

Константин Иречек е роден на 24 юли 1854 г. в Чехия. Още от младежките си години се увлича по историята на славяните. Пристига в България по покана на българското правителство на 10 ноември 1879 г. с думите “Аз съм дошъл в България само с една идеална цел – да помогна със слабите си сили нещо при устроението на училищата в тази неосвободена страна.

Директор: Д-р Евгени Балтаков, директор и учител по ГИ, доктор

 

Заместник-директори Калина Николова

Зам.-директор УД за начален етап

 

Инж. Румяна Рачева

Зам.-директор УД за прогимназиален етап и учител по ИТ

 

Милена Кошеджийска

Зам.-директор УД за гимназиален етап и учител по ФВС

Документи за прием