Териториално състезание на ученически екипи по оказване на първа долекарска помощ

На 10. май 2024 година се проведе ежегодното състезание за оказване на първа долекарска помощ, организирано от Столичната организация на БЧК. Отбор ученици от клуб „Първа помощ в училище“ от 56. СУ „Проф. К. Иречек“ взе участие в надпреварата.

Участниците преминаха през 4 пункта със ситуации, изискващи практическо оказване на първа помощ и два теоретични пункта, в които показаха знанията си за историята на Червения кръст, както и теоретична обосновка на действия в конкретна ситуация.

В надпреварата участваха 7 отбора от възрастова група 15-18 години от училища в райони Люлин и Банкя.

Демонстрацията на знания и умения, бързина и компетентност премина в атмосфера на добро настроение и много усмивки.

Leave a Reply