January 30, 2024

Day

На 20.01.2024 г. учениците от 4. клас от 56. СУ „Проф. Константин Иречек“ участваха в национална олимпиада – „Знам и мога“. Състезанието беше интересно предизвикателство за децата. Участниците отговаряха на различни въпроси и за всеки отговор получаваха точки. Форматът на олимпиадата включваше 12 задачи със свободен отговор, като всяка задача можеше да има няколко подусловия...
Read More
Заповед-Дневен режим 02.02.2024 г.
Read More