January 4, 2024

Day

Във връзка с приключването на I уч. срок, както и с организацията на текущи въпроси ще бъде проведена родителска среща: – на 09.01.2023 г. (вторник) – за I, III, V, VI и VII клас. Начален час – 18:00 ч. – на 11.01.2023 г. (четвъртък) – за II, IV, VIII, IX, X, XI и XII клас....
Read More