August 10, 2023

Day

В приложения файл са описани учебниците, които ще бъдат използвани през 2023/24 уч. г. в гимназиален етап в 56. СУ (учебниците от VIII до XII клас не се осигуряват безплатно). Учебници-8-12-кл.-2023-2024-1Download
Read More