July 12, 2023

Day

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Документите за записване на учениците, класирани в 56. СУ „Проф. Константин Иречек“, ще бъдат приемани в каб. 101 на 13.07.2023 г., 14.07.2023 г. и 17.07.2023 г., от 08,00 ч. до 18,00 ч. Присъствието на учениците при записването не е задължително. За профилираната паралелка „Икономическо развитие“ не е необходимо медицинско свидетелство.  Допълнително...
Read More