Проект по история

Учениците изготвили проекта са от 10. а клас – Йоанна Найденова и Борис Крумов.
Проектът е изработен под ръководството на Надежда Стойкова и Калоян Трошанов.

Leave a Reply