Изложба на макети на Слънчевата система

Ученици от 5а и 5б класове, под ръководството на г-жа Л. Владимирова, изготвиха макети на Слънчевата система. В семинарен урок по човекът и природата всеки екип представи макета си и сподели на съучениците си как са разпределили екипната работа, какви трудности са срещнали, забавните моменти при изготвянето и за съдействието на родители си.

Макетите са изложени във фоайето на третия етаж  на училището и ако се вдъхновите за бъдещи проекти можете да ги споделите с г-жа Л. Владимирова в каб. 307.

Leave a Reply