Прием в VIII клас

* Местата за учебна 2023/24 г. са запълнени!!!

Прием след VII клас за учебната 2023/2024 г. в

56. СУ „Проф. Константин Иречек“

– ПРОФИЛИРАНА ПАРАЛЕЛКА „ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ“

Интензивно изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК и втори чужд език – ИСПАНСКИ

Балообразуващи оценки:

 • 2 х изпит по Български език и литература
 • 2 х изпит по Математика
 • Оценка от свидетелството за основно образование по Математика
 • Оценка от свидетелството за основно образование по География и икономика

– ПРОФЕСИОНАЛНА ПАРАЛЕЛКА „БРОКЕР НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“

Разширено изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК и втори чужд език – РУСКИ

Балообразуващи оценки:

 • 2 х изпит по Български език и литература
 • 2 х изпит по Математика
 • Оценка от свидетелството за основно образование по География и икономика
 • Оценка от свидетелството за основно образование по Чужд език

– ПРОФЕСИОНАЛНА ПАРАЛЕЛКА „ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ“ (STEM)

Разширено изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК и втори чужд език – НЕМСКИ

Балообразуващи оценки:

 • 2 х изпит по Български език и литература
 • 2 х изпит по Математика
 • Оценка от свидетелството за основно образование по Математика
 • Оценка от свидетелството за основно образование по Информационни технологии

Прикачени документи