Прием в 8 клас

Прием след 7. клас за учебната 2022/2023 в 56. СУ

– ПРОФИЛИРАНА ПАРАЛЕЛКА „ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ“

Интензивно изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК и втори чужд език – ИСПАНСКИ

Балообразуващи оценки:

 • 2 х изпит по Български език и литература
 • 2 х изпит по Математика
 • Оценка от свидетелството за основно образование по Математика
 • Оценка от свидетелството за основно образование по География и икономика

– ПРОФЕСИОНАЛНА ПАРАЛЕЛКА „БРОКЕР НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“

Разширено изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК и втори чужд език – РУСКИ

Балообразуващи оценки:

 • 2 х изпит по Български език и литература
 • 2 х изпит по Математика
 • Оценка от свидетелството за основно образование по География и икономика
 • Оценка от свидетелството за основно образование по Чужд език

– ПРОФЕСИОНАЛНА ПАРАЛЕЛКА „ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ“ (STEM)

Разширено изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК и втори чужд език – НЕМСКИ

Балообразуващи оценки:

 • 2 х изпит по Български език и литература
 • 2 х изпит по Математика
 • Оценка от свидетелството за основно образование по Математика
 • Оценка от свидетелството за основно образование по Информационни технологии

Прикачени документи

Заповед 4 класиране за 8 клас 2022 г..docx
График-на-дейностите-за-организацията-2022.pdf
ДПП в VIII клас 2022-23 г..pdf