Образователни приоритети

Образователни приоритети

Висока общообразователна подготовка
Профилирана подготовка в областта на съвременните информационни и комуникационни технологии и в сферата на икономиката и стопанското управление
Интензивно чуждоезиково обучение при прием в VIII клас в профил “Икономическо развитие”, както и разширено изучаване в професионалните паралелки „Електронна търговия“ и „Брокер на недвижими имоти“

Обучение в социални умения
Ранно чуждоезиково и компютърно обучение в начален етап 

 • Резултати Малкият Гаус

  Първи етап на класиране, прием на ученици в VIII клас

 • Резултати Малкият Гаус

  Първи етап на класиране, прием на ученици в VIII клас

 • Резултати Малкият Гаус

  Първи етап на класиране, прием на ученици в VIII клас

 • Резултати Малкият Гаус

  Първи етап на класиране, прием на ученици в VIII клас

Начало на Лятната математическа школа “Малкият Гаус”

ЛЯТНА МАТЕМАТИЧЕСКА ШКОЛА МАЛКИЯТ ГАУС