Caption aligned here

Blog Full Left Sidebar

56. СУ „Проф. Константин Иречек“ за поредна година сформира паралелка с разширена подготовка по математика. 1 паралелка с 26 ученици с избираеми учебни часове Математика – 2,5 часа. Изучаван чужд език  – Английски език. Паралелката се сформира от: Ученици, завършили IV клас през учебната 2021/2022 г. Ученици, явили се на състезанието Малкият Гаус.  Кандидатстване и класиране: Кандидатите за паралелката...
Read More
Скъпи приятели на 56. средно училище “Проф. Константин Иречек”,На 12 май 2022 г. (четвъртък) от 12:30 часа, с гордост и вълнение, ще изпратим порасналите си ученици от Випуск 2022 година.Това е денят, в който празнуваме младостта и зрелостта, а те са необходими за светлото ни бъдеще Училище с традиции!Учители с призвание!Абитуриенти с бъдеще!
Read More
Съгласно информация от официалния сайт на МОН (https://mon.bg/bg/news/4678) всички ученици се връщат в присъствено обучение от понеделник (14.02.2022 г.). Режимът на обучение е в изпълнение на Заповед № РД-01-44/09.02.2022 г. на директора на СРЗИ. Продължава изследването за COVID-19 в първия присъствен ден от седмицата. Без тестване могат да бъдат учениците, притежаващи валиден документ за ваксиниране, преболедуване,...
Read More
Съгласно информация от официалния сайт на МОН (https://mon.bg/bg/news/4667) за периода от 07.02 до 13.02.2022 г. в училищата на територията на обл. София-град се въвежда следната организация на учебния процес: учениците от I до IV клас ще се обучават присъствено; учениците от V, VI, VIII, IX и XI клас ще се обучават присъствено; учениците от VII, X и XII клас ще...
Read More
Съгласно Заповед № РД09-1474/24.01.2022 г. на министъра на образованието и науката дните от 31.01 до 04.02.2022 г. са неучебни (вкл междусрочна ваканция на 01.02.2022 г.). Учебните часове за II срок ще започнат на 07.02.2022 г.
Read More
1 2 3 4 5