Caption aligned here

Blog Full Left Sidebar

Съгласно информация от официалния сайт на МОН (https://mon.bg/bg/news/4667) за периода от 07.02 до 13.02.2022 г. в училищата на територията на обл. София-град се въвежда следната организация на учебния процес: учениците от I до IV клас ще се обучават присъствено; учениците от V, VI, VIII, IX и XI клас ще се обучават присъствено; учениците от VII, X и XII клас ще...
Read More
Съгласно Заповед № РД09-1474/24.01.2022 г. на министъра на образованието и науката дните от 31.01 до 04.02.2022 г. са неучебни (вкл междусрочна ваканция на 01.02.2022 г.). Учебните часове за II срок ще започнат на 07.02.2022 г.
Read More
Съгласно зап. № РД09-1188/21.01.2022 г. на министъра на образованието и науката за периода от 24.01 до 30.01.2022 г. в училищата на територията на обл. София-град се въвежда следната организация на учебния процес: учениците от I до IV клас ще се обучават присъствено по утвърдения дневен и пропускателен режим от началото на I уч. срок; учениците от VII, X...
Read More
Уважаеми приятели на 56. средно училище “Проф. Константин Иречек”, Искаме да споделим нашата радост. Ученичката от 12. “б” клас – Мари Атанасова – се класира на втория кръг от състезанието “Стъпала на знанието. Български език и литература” към Сдружение “Десет книги”.Поздравления, Мари! Успехите на нашите ученици са успехи за цялото училище! “Взаймодействието учител-ученик е в основата на...
Read More
В изпълнение на Заповед № РД 09-3596/20.10.2021 г. на министъра на образованието и науката и във връзка с писмо № РУО1-35163/20.10.2021 г. на началника на РУО от утре, 21.10.2021 г. (четвъртък) , учениците от I до XII клас преминават в ОРЕС. Продължителност на часовете както следва: начален етап – продължителност на часовете по 20 мин. с начало в...
Read More
1 18 19 20 21