НВО IV клас – гордост за 56. СУ 

Справка за средните резултати на ученицитеНВО 4. клас 2023/2024 г.

Изпит

Среден процент от максималния брой точки

Ниво училище – 56. СУ

Регионално ниво

Национално ниво

Общо

Момчета

Момичета

Общо

Момчета

Момичета

Общо

Момчета

Момичета

БЕЛ

84,33

82,81

86,11

81,99

79,62

84,4

72,63

69,54

75,75

МАТ

79,31

78,51

80,25

78,37

78,69

78,05

70,53

70,41

70,65

На НВО 4. клас учениците се представиха отлично с резултати над регионално и национално ниво.
Средният брой точки по Български език и литература е 84,33, а по Математика е 79,3.

Гордеем се с успехите на нашите ученици и техните учители!