IT Знайко Състезание 2024

В първи кръг на националното състезание IT Знайко по информационни технологии и програмиране Мартин от IVв клас и Сияна от IVa клас се представиха отлично.

Чрез визуално програмиране (като използва Scratch) Мартин създаде програмата „Живота – преди технологиите и след тях“.

Сияна разработи проекта си „Три места по света, които искам да посетя“ като презентация на MS Office PowerPoint, в която включи свои рисунки.

Те демонстрираха знанията си в категории: програмист и ИТ и са гордост за училището.