Олимпиада по математика – областен кръг 2024 г., разпределение по стаи

Скъпи ученици,

Във връзка с провеждането на областния кръг на олимпиадата по математика в сградата на 56. СУ „Проф. Константин Иречек“  представяме на Вашето внимание:

  • списък с разпределението по стаи: натиснете тук
  • Класираните за областния кръг ученици следва да се явят на 11.02.2024 г. (неделя) в 08:15 ч. в училището, като ще се допускат до участие в олимпиадата срещу документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка).
  • Достъпът до залите е през вход А за учениците от № 1 до № 100 и вход Б за учениците от № 101 до № 202. Схема на входове на 56. СУ

Пожелаваме успех на всички ученици!