Списъци V клас (2023/24 уч. г.)

В приложения файл са посочени паралелките и класните ръководители на V клас за уч. 2023/24 г.