Класиране VIII клас (след четвърти етап)

Профил „Икономическо развитие – АЕ интензивно, ИЕ – 1 място

ИмеБал в т.
1.Любомира П. О.195

Записване на 05.09.2023 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч. в кабинета на директора.

Професия „Брокер недвижими имоти – АЕ разширено, РЕ – 3 места

ИмеБал в т.
1.Александър А. С.191,5
2.Николай Н. А.165
3.Сияна Х. Я.152,5
4.Кристиан Х. Г.135
5.Кристиян С. М.124
6.Сара О. Х.120

Класират се първите трима ученици с най-висок бал.

Некласираните ученици да се явят на 05.09.2023 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч. в кабинета на директора за получаване на документите.

* С това класиране е достигнат максималният брой на записаните ученици за паралелките VIII клас (местата са изчерпани)