ПРИЕМ за V клас в паралелка с разширено изучаване на математика

56. СУ „Проф. Константин Иречек“ за поредна година сформира паралелка с разширена подготовка по математика.

1 паралелка с 26 ученици с избираеми учебни часове Математика – 2,5 часа.

Изучаван чужд език  – Английски език.

Паралелката се сформира от:

  • Ученици, завършили IV клас през учебната 2021/2022 г.
  • Ученици, явили се на състезанието Малкият Гаус.

 Кандидатстване и класиране:

  1. Кандидатите за паралелката подават заявление по образец (в канцеларията на училището).
  2. В класирането участват само кандидатите, явили се на състезанието Малкият Гаус.

 

За подготовка за прием в математическата паралелка 56. СУ организира безплатна Лятна математическа школа за ученици завършили 4 клас.

Целта на школата е откриване на задълбочени знания, математически талант и мотивация за учене, необходими за бъдещо развитие на заложбите и способностите на учениците.

Кандидатите за школата се явяват на 17.06.2022 г. на НАЧАЛЕН ТЕСТ, включващ задачи по математика от материала, изучаван в начален етап. В школата ще се обучават 40 ученици, постигнали най-висок резултат от теста.

Състезанието Малкият Гаус ще се проведе на 30.06.2022 г.

Класираните на първите 26 места сформират паралелката.

 

На състезанието Малкият Гаус за прием в пети клас могат да се явят и ученици, които не са посещавали школата.

Некласираните кандидати от други училища могат да участват в класиране за запълване на свободните места в останалите паралелки на 56. СУ (с ИУЧ АЕ/НЕ и ИТ).

На 01.06.2022 г.  на сайта на училището ще бъде публикуван График на всички дейности по осъществяване на приема в школата и паралелката.