Организация на обучението за периода 24-28.01

Съгласно зап. № РД09-1188/21.01.2022 г. на министъра на образованието и науката за периода от 24.01 до 30.01.2022 г. в училищата на територията на обл. София-град се въвежда следната организация на учебния процес:

  • учениците от I до IV клас ще се обучават присъствено по утвърдения дневен и пропускателен режим от началото на I уч. срок;
  • учениците от VII, X и XII клас ще се обучават присъствено по утвърдения дневен и пропускателен режим от началото на I уч. срок;
  • учениците от V, VI, VIII, IX и XI клас ще се обучават в електронна среда (ОЕСР) по утвърдения дневен режим от началото на I уч. срок, като учебните часове за прогимназиалния етап ще бъдат с продължителност 30 минути.

Прикачени документи