Начален изпит „Малкият Гаус”

Лятна математическа школа “Малкият Гаус”

Скъпи приятели на 56. средно училище “Проф. Константин Иречек”, 

Началният тест по математика ще се проведе в петък, 17 юни 2022 г. 

За разпределението на учениците по зали ще бъдете уведомени в деня на изпита. Кандидатите да се явяват пред вход “А” в 08:45 ч. Продължителността на теста е 60 минути.

На 17 юни 2022 г. учениците трябва да носят:

1. Документ за самоличност (ученическа лична карта).

2. Синя химикалкамоливгумачертожни инструменти.

На бъдещите математици ще бъдат раздадени фиктивни номера, с които ще могат да проверят резултатите си в сайта на 56. СУ.

Първите 40-ма ученици ще бъдат поканени за участие в лятнаматемататическа школа.

Желаем успех на всички участници!