Лятна математическа школа

Скъпи приятели на 56. средно училище “Проф. Константин Иречек”, 

В прикачените файлове ще се запознаете с:

1. Графика на дейностите на Лятната математическа школа в 56. СУ “Проф. Константин Иречек”,;

2. Заявление за участие в сътезанието “Малкият Гаус”, което ще се проведе на 30 юни 2022 г.;

3. Заявление за посещаване на Лятната математическа школа.

Очкаваме Ви! Математиката е спорт за ума! Математиката е сила!

Училище с традиции!
Учители с призвание!
Математици с бъдеще!