Възобновяване на присъственото обучение за обл. София-град

Съгласно информация от официалния сайт на МОН (https://mon.bg/bg/news/4678) всички ученици се връщат в присъствено обучение от понеделник (14.02.2022 г.). Режимът на обучение е в изпълнение на Заповед № РД-01-44/09.02.2022 г. на директора на СРЗИ.

Продължава изследването за COVID-19 в първия присъствен ден от седмицата. Без тестване могат да бъдат учениците, притежаващи валиден документ за ваксиниране, преболедуване, наличие на антитела или отрицателен резултат от лабораторно изследване (т. нар. „зелен сертификат“).

Ръководството на 56. СУ „Проф. Константин Иречек“ напомня, че учениците, които възобновяват присъствието си в ден от седмицата, след определения ден за тестване, трябва да се изследват с идването си на училище (за учениците със СОП – с направен тест в домашни условия, получен предварително от класния ръководител). Уведомявайте своевременно класния си ръководител при подобни ситуации.