Багрите на есента

Златна есен във фоайето на 56. СУ „Проф. Константин Иречек“ с творби на учениците от втори клас. Изложбата е етап от екологичното образование на учениците от начален етап.

Тези великолепни есенни творби, изработени с природни материали, създават много настроение и слънчево-есенни усмивки.

С благодарност за инициативата на учителите Хариета Андреева, Анна Янкова, Павлина Димитрова, Румяна Игнатова и Иван Браянов.

*снимков материал на творбите от изложбата можете да видите в рубриката„Галерия“