Родителски срещи за V и VIII клас

Във връзка със Заповед № РД-01-435 на министъра на здравеопазването се налага промяна в графика на родителските срещи за началото на учебната година.

– За V клас – на 14.09 (сряда) от 18:00 ч. – в класните стаи.

*списък на паралелките можете да намерите в приложените файлове;

– За VIII клас – на 19.09 (понеделник) от 18:00 ч. – в актовата зала на училището (при спазване на противоепидемичните мерки).

*VIIIа – Икономическо развитие; VIIIб – Електронна търговия; VIIIв – Брокер на недвижими имоти;

– За останалите класове се отменя присъствената родителска среща в сградата на училището. Родителите могат да се срещнат с класните ръководители на 15.09 (след откриването на учебната година). Допълнителна информация ще получите от класните ръководители.