Родителски срещи

На 06.03.2023 г. ще се проведе родителска среща за V, VI и VII клас. Начален час – 18:00 ч.