Родителски срещи

На 09.01.2023 г. ще се проведе родителска среща за I, III, V, VI и VII клас. Начален час – 18:00 ч.

На 11.01.2023 г. ще се проведе родителска среща за II, IV, VIII, IX, X, XI и XII клас. Начален час – 18:00ч.