Проекти

ЗЕЛЕНА ИДЕЯ

Учениците от 56. СУ „Проф. Константин Иречек“ работят по реализиране идеите за устойчивото развитие, социалното предприемачество и добрият начин на живот.

Функциониращите като занимания по интереси клубове „Аз и ХРАНАТА“„Работилница за наука“ и учебна компания IRIS5619, са ангажирани с осъществяването на важни инициативи по темите на територията и в обхвата на нашето училище. В настоящата ситуация функционирането на Зелените зони се осъществява чрез сайта

/zelenazona.eu/

Прикачени документи

зелена идея_56.СУ.docx