Прием в I клас

Информираме Ви, че за учебната 2024/2025 година Столична община отново ще извърши централизиран прием на първокласници в общинските училища през Информационната система за обслужване на детските заведения и подготвителните групи в училищата (ИСОДЗ и ПГУ), надградена с модул за прием в първи клас.

Системата е на познатия електронен адрес https://kg.sofia.bg .

Свободните места се обявяват на 29.04.2024 г.
От 30.04.2024 г. до 02.06.2024 г. (до 18:00 часа) се извършва регистриране и кандидатстване за първи клас.

*Подробна презентация за приема в I клас в 56. СУ „Проф. Константин Иречек“ можете да видите тук.

Заповед училищен план-прием I клас 2024-2025