История

История на училището

На 02.09.1985г. отваря врати за своите ученици ново училище в 8-ми микрорайон на ж.к. „Люлин“. С решение на СГНС то е регистрирано като 56. ОУ.  От този ден започва неговата история. Все още собствената сграда на училището не  е завършена и първият учебен срок учениците учат в сградата на съседното 40-то училище. Училището се ръководи от Стоян Георгиев – директор и от Невяна Зяпкова  и Александър Дъбнишки –   заместник-директори. Учителският колектив е от 44 души. Учениците се обучават в 26 паралелки, от които четири спортни паралелки. Официалното откриване на собствената сграда на училището е на 26 март 1986 г.

Още със създаването си училището развива разнообразна извънкласна кръжочна дейност и участва в прегледите на ТНТМ. През 1986 г. Константин Шавулев от VIII клас печели първо място по роботика в страната. Кръжокът за защита на природата с ръководител Ирина Враджалиева е отличен със златна значка. Училището разполага с две компютърни зали, фоно зала, лаборатории по програмиране и електроника. През 1987 г. творчески колектив от училището под ръководството на инж. Перпелицев получава награда за разработката „Компютърна система за регистриране и анализ на спирачния път при обучение на водачи на МПС“. За разработката е получено авторско свидетелство за изобретение под  рег.№ 81269

С Протокол № 12 от 25.07.1988 г. ИК на СНС 56. ОУ е именувано на професор Константин Иречек и прераства в Единно средно политехническо училище (ЕСПУ) с 1 паралелка в IX клас и една паралелка в VIII клас с разширено изучаване на английски език. Оттогава датират връзките на училището с Чешкия културен център и Чешкото посолство.              Първият випуск абитуриенти завършва през 1991 г. През  1991 г. ученикът Иван Божидаров Гатев получава национална  награда за разработка, свързана с организация на малко предприятие. Фондация „Еврика“ му отпуска едногодишна стипендия за обучение в САЩ през учебната 1992/1993 г.

В следващите години училището предлага ранно  чуждоезиково обучение  в начален етап, паралелки с профил „Стопански мениджмънт“ в  сътрудничество с УНСС и колеж в северозападен Лондон. Първите паралелки с международно призната диплома на английски език  завършват през 1996 г. Открити са и паралелки с интензивно изчаване на английски език и испански език. Успешно се развива и образованието по информационни технологии.  Образованието, което получават учениците на 56. СУ „Проф. Константин Иречек“ е в унисон с променящия се съвременен свят.  У децата се възпитава поведение на уважение към другия, толерантност и разбирателство между учениците от различни етноси.

Продължават традициите в извънкласната дейност.  Ученици от училището активно се включват в писмения конкурс на НК „Родолюбие“ и печелят награди  през 1995, 1996, 1997 г. През 1997 г. два отбора от училището участват в столичното  ученическото състезание, посветено на 160 години от рождението на Васил Левски, като единият отбор печели първо място. Отбор от трима ученици участва и в Националното състезание в Карлово през лятото на 1997 г. В училището се създава клуб „Дебати“, чиито членове от гимназиален етап участват успешно в национални инициативи и печелят призови места. Няколко години поред училището участва с отбори в националното представяне „Физика на сцената“  и печели призови места.

През 1997 г. двама зрелостници завършват с национална диплома за отличен успех – Валентин Христов Кръстев за високи постижения в областта на хуманитарните науки и Десислава Стоянова за високи спортни постижения.

От 2015 г. в духа на демократичните ценности и стандартите на Европейския съюз училището активно участва в международни проекти.

През 2015 г. от Асоциация ЦИА (Център  за изследване и анализ) по Двустранен проект Норвегия-България училището е включено в  проект „Преподаването на историята в мултикултурно общество – предизвикателства и модели“ в партньорство с още две училища от страната – от гр. Исперих и гр. Самоков. На 25.04.2016 г. училището е домакин по проекта. Гости са преподаватели от Университета в Осло, Норвегия, представители на ЦИА, МС и двете партниращи училища.  Преподавателите по История Диана Илиева и Надежда Стойкова представят открит урок с ученици от X клас на тема „Съчетаване на целите на историческото и гражданското образование чрез обучението по история“.

След финансиране от НДЕФ на инвестационен проект за подобряване на енергийната ефективност на сградата (външно саниране на училището) в периода 2016-2018 г. училището е включено в проект „Опазване на климата чрез подобрено поведение на енергопотребителите в европейските училища“ (Проект 50/50) в партньорство с Немския независим институт за околна среда (UFU), румънската организация Environ и още три училища с подкрепата на Федералното министерство на околната среда на Република Германия.

В периода 2017-2019 г. Калина Николова – учител в начален етап печели проект „Отговорност на домакините към бежанците в нужда“ по програма „Еразъм+“ с водеща държава Испания и в партньорство с Германия, Италия и Турция. Наши ученици от прогимназиален и гимназиален етап участват в дейностите по проекта в Германия, Италия и Испания. През май 2018 г. училището приема гости от партниращите държави.

През 2019 г. по проект на Националния статистически институт екип от Xа клас с ръководител Ламбина Петрова – учител по Биология и здравно образование печели първо място със „Статистически плакат – как се храним“ и второ място в международния конкурс. Наградата от международния конкурс е връчена лично от г-н Цветарски – председател на НСИ на тържественото откриване на учебната 2019/2020 г.

  1. средно училище „Проф. Константин Иречек“ осигурява на своите възпитаници обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности и съдейства за успешната реализация на своите възпитаници. Всяка година 75% от абитуриентите прекрачват прага на ВУЗ-овете в България, а много от тях продължават образованието си и в чужбина.

В историята си от откриването до момента училището е ръководено от трима  директори: Стоян Георгиев от 1985 г. до март 2008 г., Мая Николова от март 2008 г. до август 2020 г. и д-р Евгени Балтаков от август 2020 г.

И днес всички ние – ръководство, учители и ученици продължаваме да пишем историята на любимото училище, за да се знае и да се помни …