Бюджет

Прикачени документи


Отчети 2024 г.

Отчет за 1-во тримесечие 2024 г.


Отчети 2023 г.

Отчет за 1-во тримесечие 2023г.
Отчет за 2-во тримесечие 2023г.
Отчет за 3-во тримесечие 2023г.

Отчет за 4-то тримесечие 2023г.
План по бюджета за 2023


Отчети 2022 г.

Отчет първо тримесечие

Отчет второ тримесечие

Отчет трето тримесечие
Отчет четвърто тримесечие

Отчети 2021 г.

Отчет първо тримесечие
Отчет второ тримесечие
Отчет трето тримесечие

Отчет четвърто тримесечие
Бюджет 2021.pdf


Отчети 2020 г.

Отчет към 31.12. 2020 г.

Отчет за 3-во тримесечие 2020г.
Отчет за 2-во тримесечие 2020г.
Отчет за 1-во тримесечие 2020г.
Делегиран бюджет 56.СУ план 2020г.


Отчети 2019 г.

Делегиран бюджет по дейност 338 – 56.СУ отчет към 31.12.2019г.
Делегиран бюджет по дейност 322 – 56.СУ отчет към 31.12.2019г.
Отчет за 3-ро тримесечие на 2019г. по дейност 338
Отчет за 3-ро тримесечие на 2019г. по дейност 322
Отчет за 2-ро тримесечие на 2019г. по дейност 338
Отчет за 2-ро тримесечие на 2019г. по дейност 322
Отчет за 1-во тримесечие на 2019г. по дейност 338
Отчет за 1-во тримесечие на 2019г. по дейност 322
Делегиран бюджет по дейност 338 – 56.СУ план 2019г.
Делегиран бюджет по дейност 322 – 56.СУ план 2019г.