56. СУ „Проф. Константин Иречек"
Иновативно училище