56. СУ „Проф. Константин Иречек"
Училище с традиции! Учители с призвание! Ученици с бъдеще!

Администрация

Заместник-директор УД – гимназиален етап (VIII-XII клас):

Павел Стойков – 0879010902

 

Заместник-директор УД – прогимназиален етап (V-VII клас):

Инж. Румяна Рачева – 0879010871

 

Заместник-директор УД – начален етап (I-IVклас):

Калина Николова – 0879010905

 

Заместник-директор АСД:

Мая Николова – 0879010900

 

Прикачени документи

РАБОТНО И ПРИЕМНО ВРЕМЕ.docx