56. СУ „Проф. Константин Иречек"
Иновативно училище

За нас

Наши ученици създадоха 3D модел на училището

56. СУ "Проф. К. Иречек" 

Училището е основано през 1985 г. и е с 35 - годишна традиция. 

Патрон на училището 

Нашата цел е: 

ДА ПОДГОТВИМ МЛАДО ПОКОЛЕНИЕ ОТ ЕРУДИРАНИ И ПРЕДПРИЕМЧИВИ ЛИЧНОСТИ! 

 

Нововъведения в 56. СУ: 

 

В училището е въведен ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК. По този начин ще бъдете винаги информирани за оценките и отсъствията на Вашето дете. Не се притеснявайте, че всички ще могат да видят тази информация. Ще се влиза с парола, за която класните ръководители ще Ви уведомят. 

В нашето училище можете да бъдете спокойни за децата си! 

 

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ: 

 

Видеонаблюдение в училището;
Охрана на "Гард ЕООД";
Дежурни учители всяко междучасие и на всеки етаж;
Главен дежурен, който отговаря за отстранените от час ученици;
Плувен басейн /тел. 0878 888 988/.

 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРИОРИТЕТИ

 

Висока общообразователна подготовка
Профилирана подготовка в областта на съвременните информационни и комуникационни технологии и в сферата на икономиката и стопанското управление
Интензивно чуждоезиково обучение при прием в VIII клас в профилите "Чужди езици" и "Икономическо развитие"
Обучение в социални умения
Ранно чуждоезиково и компютърно обучение в начален етап