56. СУ „Проф. Константин Иречек"
Училище с традиции! Учители с призвание! Ученици с бъдеще!

За нас

Наши ученици създадоха 3D модел на училището

56. СУ "Проф. К. Иречек" 

Училището е основано през 1985 г. и е с 35 - годишна традиция. 

Патрон на училището 

Нашата цел е: 

ДА ПОДГОТВИМ МЛАДО ПОКОЛЕНИЕ ОТ ЕРУДИРАНИ И ПРЕДПРИЕМЧИВИ ЛИЧНОСТИ! 

 

В училището е въведен ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК. По този начин ще бъдете винаги информирани за оценките и отсъствията на Вашето дете. Не се притеснявайте, че всички ще могат да видят тази информация. Ще се влиза с парола, за която класните ръководители ще Ви уведомят. 

В нашето училище можете да бъдете спокойни за децата си! 

 

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ: 

Видеонаблюдение в училището;
Охрана на "Гард ЕООД";
Дежурни учители всяко междучасие и на всеки етаж;
Главен дежурен, който отговаря за отстранените от час ученици;
Плувен басейн /тел. 0878 888 988/.

 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРИОРИТЕТИ:

Висока общообразователна подготовка

Ранно чуждоезиково и компютърно обучение

Профилирана и професионална подготовка в областта на съвременните информационни и комуникационни технологии и в сферата на икономика 

Обучение в социални умения