56. СУ „Проф. Константин Иречек"
Училище с традиции! Учители с призвание! Ученици с бъдеще!

Свободни места за ученици

СВОБОДНИ I-IV КЛАС МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 Г.

(към 24.08.2021)

Паралелка

Профил / ИУЧ 

Свободни места

I a

 НЕ/АЕ (гр.)/ИТ

-

I б

 АЕ/ИТ

-

I в

 АЕ/ИТ

-

I г

 АЕ/ИТ

-

I д

 АЕ/ИТ

-

 

II а

НЕ 

0

II б

АЕ/ИТ инов.

0

II в

 АЕ/ИТ инов.

0

II г

 АЕ/ИТ

2

II д

 АЕ/ИТ

1

 

III а

НЕ 

0

III б

 АЕ инов.

0

III в

 АЕ инов.

0

III г

АЕ

0

III д

АЕ 

0

 

IV а

НЕ 

2

IV б

АЕ инов. 

0

IV в

АЕ инов.

0

IV г

АЕ

1

IV д

АЕ 

0

 

 

СВОБОДНИ МЕСТА V-VII КЛ. ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 Г. 

(към 24.08.2021)

Паралелка

Профил / ИУЧ 

Свободни места

V а

АЕ

4

V б

НЕ

6

V в

АЕ/ИТ

1

V г

АЕ/ИТ

0

V д

АЕ/ИТ

2

V е

М

0

 

VI а

НЕ/АЕ (гр.); БЕЛ и М  

0

VI б

М  

0

VI в

БЕЛ и М 

0

VI г

 БЕЛ и М 

0

VI д

 БЕЛ и М 

0

VI е

БЕЛ и М

0

 

VII a

БЕЛ и М 

2

VII б

БЕЛ и М  

1

VII в

 М

0

VII г

БЕЛ и М  

0

VII д

БЕЛ и М 

1

VII е

НЕ/АЕ (гр.); БЕЛ и М  

0

 

 

СВОБОДНИ МЕСТА VIII-XII КЛ.ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 Г.

(към 24.08.2021)

Паралелка

Профил 

Свободни места

VIII а

ИР - АЕ 

-

VIII б

ЕТ - АЕ 

-

 

IX а

ЧЕ - АЕ 

1

IX б

ИР - НЕ

8

 

X а

 ЧЕ - АЕ

0

X б

 ИР - АЕ

0

 

XI а

ЧЕ - АЕ 

6

XI б

ИР - АЕ

8

 

XII а

ЧЕ - АЕ

3

XII б

ИР - АЕ

8