56. СУ „Проф. Константин Иречек"
Училище с традиции и бъдеще

Прием в 8 клас

Прием след 7. клас за учебната 2021/2022 в 56. СУ

 

– ПРОФИЛИРАНА ПАРАЛЕЛКА „ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ“

Интензивно изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК и втори чужд език – ИСПАНСКИ

Балообразуващи оценки:

 • 2 х изпит по Български език и литература
 • 2 х изпит по Математика
 • Оценка от свидетелството за основно образование по Математика
 • Оценка от свидетелството за основно образование по География и икономика

 

ПРОФИЛИРАНА ПАРАЛЕЛКА „ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ“ (STEM)

Интензивно изучаване на НЕМСКИ ЕЗИК и втори чужд език – АНГЛИЙСКИ

Балообразуващи оценки:

 • 2 х изпит по Български език и литература
 • 2 х изпит по Математика
 • Оценка от свидетелството за основно образование по Информационни технологии
 • Оценка от свидетелството за основно образование по Чужд език

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ПАРАЛЕЛКА „ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ“ (STEM)

Разширено изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК и втори чужд език – НЕМСКИ

Балообразуващи оценки:

 • 2 х изпит по Български език и литература
 • 2 х изпит по Математика
 • Оценка от свидетелството за основно образование по Математика
 • Оценка от свидетелството за основно образование по Информационни технологии

 

В прикачените файлове можете да видите основните моменти и график за дейностите, както и списък на паралелките с държавен план-прием в VIII клас за учебната 2020/2021 г. в обл. София-град с начина на балообразуване.