56. СУ „Проф. Константин Иречек"
Училище с традиции! Учители с призвание! Ученици с бъдеще!

Прием в 8 клас

Прием след 7. клас за учебната 2022/2023 в 56. СУ

 

– ПРОФИЛИРАНА ПАРАЛЕЛКА „ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ“

Интензивно изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК и втори чужд език – ИСПАНСКИ

Балообразуващи оценки:

 • 2 х изпит по Български език и литература
 • 2 х изпит по Математика
 • Оценка от свидетелството за основно образование по Математика
 • Оценка от свидетелството за основно образование по География и икономика

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ПАРАЛЕЛКА „БРОКЕР НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“

Разширено изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК и втори чужд език – РУСКИ

Балообразуващи оценки:

 • 2 х изпит по Български език и литература
 • 2 х изпит по Математика
 • Оценка от свидетелството за основно образование по География и икономика
 • Оценка от свидетелството за основно образование по Чужд език

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ПАРАЛЕЛКА „ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ“ (STEM)

Разширено изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК и втори чужд език – НЕМСКИ

Балообразуващи оценки:

 • 2 х изпит по Български език и литература
 • 2 х изпит по Математика
 • Оценка от свидетелството за основно образование по Математика
 • Оценка от свидетелството за основно образование по Информационни технологии