56. СУ „Проф. Константин Иречек"
Училище с традиции и бъдеще

Прием в V клас

За учебната 2021/22 г. разпределението на паралелките е както следва:

– 1 паралелка с ИУЧ Математика (2,5 часа/седм.) - АЕ (изучаван чужд език);

– 4 паралелки с ИУЧ по чужд език - АЕ (1час/седм) и ИТ (1,5 часа/седм.)

* с възможност за сформиране на група по НЕ в едната паралелка;

– 1 паралелка с ИУЧ по чужд език - АЕ (2,5 часа/седм.)

* с възможност за сформиране на група по НЕ.

 

 

Прикачени документи

5е.docx
5д.docx
5г.docx
5в.docx
5б.rtf
5а.rtf