56. СУ „Проф. Константин Иречек"
Училище с традиции! Учители с призвание! Ученици с бъдеще!

Прием в I клас

Информираме Ви, че за учебната 2022/2023 година Столична община отново ще извърши централизиран прием на първокласници в общинските училища през Информационната система за обслужване на детските заведения и подготвителните групи в училищата (ИСОДЗ и ПГУ), надградена с модул за прием в първи клас.

Новата система е на познатия електронен адрес https://kg.sofia.bg .

Свободните места се обявяват на 26.04.2022 г.
От 26.04.2022 г. до 05.06.2022 г. (до 18:00 часа) се извършва регистриране и кандидатстване за първи клас.

 

* Разпределение по паралелки - в прикачения файл.

* * Допълнителна информация можете да намерите в прикачената презентация.