56. СУ „Проф. Константин Иречек"
Училище с традиции! Учители с призвание! Ученици с бъдеще!

Трети етап на класиране, прием на ученици в VIII клас

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Записването на приетите на трето класиране ученици в 56. СУ „Проф. Константин Иречек“ ще се извършва в каб. 101 (първи етаж) на 30.07 (петък) от 08:00 до 18:00 часа. Учениците, които не се запишат, НЕ ЗАПАЗВАТ местата си. Тези места ще бъдат обявени като свободни.

Съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:

  • заявление до директора (попълва се в училището);
  • оригинал на свидетелство за основно образование;
  • оригинал на медицинско свидетелство – САМО за приетите в професионалната паралелка (Електронна търговия).

Успех!