56. СУ „Проф. Константин Иречек"
Училище с традиции! Учители с призвание! Ученици с бъдеще!

Родителски срещи за 5 и 8 клас

Уважаеми родители,


На 15.09.2021 г. от 18:00 ч. ще бъдат проведени родителски срещи САМО за 5 и 8 клас, в които ще Ви запознаем с организацията на дейностите за предстоящата учебна 2021/2022 година.
Срещите ще се осъществят в сградата на училището (класните стаи на съответните класове).
Допуска се присъствието на НЕ ПОВЕЧЕ от един родител.
Носенето на маски в сградата на училището е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!