56. СУ „Проф. Константин Иречек"
Училище с традиции! Учители с призвание! Ученици с бъдеще!

Родителски срещи на V-XII клас

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ НА V-XII КЛАС В НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА 2020/21 ГОДИНА

Уважаеми родители,

В началото на учебната година родителските срещи ще бъдат проведени в сградата на училището по точно определен график, с цел осигуряване на дистанция между отделните класове. Допуска се присъствието на НЕ ПОВЕЧЕ от един родител/настойник. Носенето на маски в сградата на училището е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

График

Схема на входовете