56. СУ „Проф. Константин Иречек"
Училище с традиции! Учители с призвание! Ученици с бъдеще!

Родителска среща I клас

На 09.09.2021 г. от 18:00 ч. ще се проведе родителска среща с учителите на I клас по класни стаи (разположени на 1-ви етаж):

– Iа клас - 101;

– Iб клас - 102;

– Iв клас - 103;

– Iг клас - 104;

– Iд клас - 105.

Желателно е присъствието само на един родител и спазване на противоепидемичните мерки.