56. СУ „Проф. Константин Иречек"
Училище с традиции! Учители с призвание! Ученици с бъдеще!

ПРИЕМ за V клас за учебната 2021/2022 година в паралелка с разширено изучаване на математика

  1. СУ „Проф. Константин Иречек“ за поредна година сформира паралелка с разширена подготовка по математика.

1 паралелка с 26 ученици с избираеми учебни часове Математика – 2,5 часа.

Изучаван чужд език  – Английски език.

Паралелката се сформира от ученици, завършили IV клас през учебната 2020/2021 г. и явили се на състезанието Малкият Гаус.

В класирането участват само кандидатите, явили се на състезанието Малкият Гаус.

 

За подготовка на участниците в математическото състезание Малкият Гаус 56. СУ организира безплатна Лятна математическа школа за ученици, завършили 4 клас, която ще се проведе в периода от 21.06 до 29.06.2021 г.

Целта на школата е откриване на всеки ученик със задълбочени знания, математически талант и мотивация за учене, гаранция за бъдещо развитие на заложбите и способностите на детето.

Кандидатите за обучение в Лятна математическа школа подават заявление по образец и се явяват на 17.06.2021 г. на начален тест, включващ задачи по математика от материала, изучаван в начален етап. В школата ще се обучават 40 ученици, постигнали най-висок резултат на Началния тест.

Състезанието Малкият Гаус за прием в пети клас в паралелката с 2,5 часа избираеми часове по математика ще се проведе на 30.06.2021 г. На състезанието Малкият Гаус за прием в пети клас могат да се явят и ученици, които не са посещавали школата.

Класирането е в низходящ ред. Класираните на първите 26 места сформират паралелката.

Некласираните кандидати от други училища в паралелката с разширена подготовка по математика участват в класиране за запълване на свободните места в останалите паралелки на 56 СУ.

След  01.06.2021г  на сайта на училището ще бъде публикуван График на всички дейности по осъществяване на приема в школата и паралелката.