56. СУ „Проф. Константин Иречек"
Училище с традиции! Учители с призвание! Ученици с бъдеще!

Организация на учебния процес за периода 12-23.04.2021 г.

Съгласно зап. № РД09-856/ 09.04.2021 г. на министъра на образованието и науката за периода от 12.04 до 23.04.2021 г. в 56. СУ „Проф. К. Иречек“ се въвежда следната организация на учебния процес:

  • учениците от I до IV клас ще се обучават присъствено по утвърдения дневен и пропускателен режим от началото на II уч. срок;
  • учениците от VII, VIII и X клас ще се обучават присъствено по утвърдения дневен и пропускателен режим от началото на II уч. срок;
  • учениците от XII клас ще се обучават присъствено (като единствена паралелка за съответния клас) по утвърдения дневен и пропускателен режим от началото на II уч. срок;
  • учениците от V, VI, IX и XI клас ще се обучават в електронна среда (ОЕСР) по утвърдения дневен режим от началото на II уч. срок.