56. СУ „Проф. Константин Иречек"
Училище с традиции! Учители с призвание! Ученици с бъдеще!

Организация на ОЕСР за I-XII клас за периода 26.04 - 28.05.2021 г. (обновена)

1) Съгласно зап. № РД09-856/09.04.2021 г. и РД09-1028/29.04.2021 г. на министъра на образованието и науката за периода от 26.04 до 07.05.2021 г. в 56. СУ „Проф. К. Иречек“ се въвежда следната организация на учебния процес:

  • учениците от I до IV клас ще се обучават присъствено по утвърдения дневен и пропускателен режим от началото на II уч. срок;
  • учениците от V, IX и XII клас ще се обучават присъствено по утвърдения дневен и пропускателен режим;
  • учениците от VI, VII, VIII, X и XI клас ще се обучават в електронна среда (ОЕСР) съгласно приложения дневен режим.

2) Съгласно зап. № РД09-1028/29.04.2021 г. на министъра на образованието и науката за периода от 10.05 до 14.05.2021 г. се въвежда следната организация на учебния процес:

  • учениците от I до IV клас ще се обучават присъствено по утвърдения дневен и пропускателен режим от началото на II уч. срок;
  • учениците от V, VI, IX, XI и XII клас ще се обучават присъствено;
  • учениците от VII, VIII и X клас ще се обучават в електронна среда (ОЕСР).

3) Съгласно зап. № РД09-1028/29.04.2021 г. на министъра на образованието и науката за периода от 17.05 до 28.05.2021 г. се въвежда следната организация на учебния процес:

  • учениците от I до IV клас ще се обучават присъствено по утвърдения дневен и пропускателен режим от началото на II уч. срок;
  • учениците от VI, VII, VIII, X и XI клас ще се обучават присъствено;
  • учениците от V и IX клас ще се обучават в електронна среда (ОЕСР).

Прикачени документи

Дневен режим 10-14.05.2021 г..docx