56. СУ „Проф. Константин Иречек"
Училище с традиции! Учители с призвание! Ученици с бъдеще!

Организация на ОЕСР за I до XII клас за периода 22.03 - 31.03. и от 01.04 - 07.04.2021 г.

  • Съгласно заповед № РД 09-748/19.03.2021 г. на министъра на образованието и науката учениците от I до XII клас преминават към обучение от разстояние в електронна среда за периода 22.03 - 31.03.2021 г.
  • Със заповед № РД09-798/ 31.03.2021 г. се запазва същата организация на учебния процес (ОРЕС за всички класове) за дните 01.04 и 02.04.2021 г. За учениците от XII клас обучението от разстояние в електронна среда продължава и за периода от 05 до 07.04.2021 г. включително.
  • Дните от 03.04 до 11.04.2021 г. вкл. (08-11.04 за XII клас) са обявени за ваканция (пролетна).

Дневният режим се запазва за всички посочени периоди. Можете да го видите в прикачения файл (за съответния етап).