56. СУ „Проф. Константин Иречек"
Училище с традиции! Учители с призвание! Ученици с бъдеще!

ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО МАТЕМАТИКА 13.02.2021 г.

 

Учениците ще бъдат допускани в сградата на 56. СУ от 8:10 до 8:30 часа срещу документ за самоличност и с предпазна маска. Разпределението на класовете (по кабинети) и инструктажите за ученицете (по възрастови групи) можете да видите в приложените файлове.

Поради епидемичната обстановка ще бъдат отворени два от входовете на училището, с цел да се избегне струпване

Учениците от 4 клас и 7 клас влизат в сградата на училището от Вход А.

Учениците от 5 клас и 6 клас влизат в сградата на училището от Вход В.

Родители няма да се допускат в сградата на училището!

 

Схема на входовете