56. СУ „Проф. Константин Иречек"
Училище с традиции! Учители с призвание! Ученици с бъдеще!

Пропускателен режим на учениците за II срок (от 04.02.2021 г.)

Учениците от първа смяна и учениците от ГЦДО III клас влизат в сградата с маска по следния график:

 

Клас

Влизане в сградата

Излизане от сградата

Вход

Час

Вход

Час

 

IV

 

Б

 

07:30 – 07:45

 

В

16:30 и/или 17:30 от

учителите на ГЦДО

 

II

 

В

 

07:30 – 07:45

 

В

16:30 и/или 17:30 от

учителите на ГЦДО

 

I

 

А

 

07:45 – 08:00

 

А

16:30 и/или 17:30 от

учителите на ГЦДО

 

ЦДО III

 

В

 

07:45 – 08:00

 

Б

След последния час за деня

VII

04.02.-17.02.

 

В

 

07:15 – 07:30

 

В

След последния час за деня

VIII и XII

04.02.-17.02

А

07:15 – 07:30

А

След последния час за деня

X и XI

18.02.-02.03.

А

07:15 – 07:30

А

След последния час за деня

IX и XII

04.03.-17.03.

А

07:15 – 07:30

А

След последния час за деня

 

Учениците от втора смяна влизат в сградата с маска по следния график

 

Клас

Влизане в сградата

Излизане от сградата

Вход

Час

Вход

Час

III

(които на са на ЦДО)

 

В

 

13:00 – 13:10

 

Б

След последния час за деня

V

18.02.-02.03.

А

13:15 – 13:30

Б

След последния час за деня

VI

04.03.-17.03.

В

13:15 – 13:30

В

След последния час за деня

 

Схема на пропускателен режим (с отворени допълнителни входове през учебна 2020/2021 г.):

  • Вход А (централен) – от двора на училището;
  • Вход Б (служебен) – откъм ул. „Златопласт“ и бл. 810.
  • Вход В (административен) – най-близък до ул. „Търново“ и спирката на ТБ 6 и А 42.

 Входове на сградата