56. СУ „Проф. Константин Иречек"
Училище с традиции! Учители с призвание! Ученици с бъдеще!

Школа математика 2021г.

Начален тест 17.06.2021г.

За разпределението на учениците по зали ще бъдете уведомени в деня на изпита на входа на училището. Кандидатите се явяват на вход. А в 8:45 на 17.06.2021г. Продължителността на теста е 60 минути.

В деня на теста кандидатите трябва да носят:

1. Документ за самоличност (ученическа карта).

2. Син химикал, молив, гума, чертожни инструменти.

3. Защитна маска за лице.

В деня на изпита на учениците ще бъдат раздадени фиктивни номера, с които ще могат да проверят резултатите си в сайта.

Първите 40 ученици ще бъдат поканени за участие в лятна математатическа школа.

Желаем успех на всички участници!