Знаещи, можещи, успешни

На 20.01.2024 г. учениците от 4. клас от 56. СУ „Проф. Константин Иречек“ участваха в национална олимпиада – „Знам и мога“. Състезанието беше интересно предизвикателство за децата. Участниците отговаряха на различни въпроси и за всеки отговор получаваха точки. Форматът на олимпиадата включваше 12 задачи със свободен отговор, като всяка задача можеше да има няколко подусловия с различна насоченост. Максималният брой точки от изпълнението на задачите е 50.
С много знания и усилия успяха да достигнат до втори областен кръг учениците:
Димитър Антов от 4.б клас – 42 точки;
Вероника Нотова от 4.а клас – 40,5 точки;
Мария Българенска от 4.а клас – 40,5 точки.
Пожелаваме им да успеят да се класират и за национален кръг на олимпиадата!

Leave a Reply