Родителска среща

Във връзка с приключването на I уч. срок, както и с организацията на текущи въпроси ще бъде проведена родителска среща:

– на 09.01.2023 г. (вторник) – за I, III, V, VI и VII клас. Начален час – 18:00 ч.

– на 11.01.2023 г. (четвъртък) – за II, IV, VIII, IX, X, XI и XII клас. Начален час – 18:00ч.

Класовете от начален етап ще проведат родителската среща в класните стаи за съответните паралелки на 1 и 2 ет. В приложените файлове можете да намерите разпределението на паралелките по кабинети за прогимназиален и гимназиален етап на 3 и 4 ет.

Допълнителна информация можете да получите от класните ръководители.